Αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι διευθύνσεις ανθρωπίνου δυναμικού δέχονται τρομερές πιέσεις για να αποδείξουν την αξία που προσδίδουν στον οργανισμό: αντιμετωπίζουν έντονες απαιτήσεις για δημιουργία ενός περισσότερο παραγωγικού και εστιασμένου στο αποτέλεσμα ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να μειώσουν τα κόστη λειτουργίας. Για πολλές εταιρίες κάτι τέτοιο φαίνεται αδύνατο.

Οι σύμβουλοι στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού της Aon έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορέσουν να αναλύσουν τις ακριβείς ανάγκες και ευκαιρίες που έχει η εταιρία σας σε αυτό το τομέα. Έτσι, μπορούν να σας οδηγήσουν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας, βελτίωση της αποδοτικότητας και σε καλύτερα τελικά αποτελέσματα.

Συμβουλευτική Αποτελεσματικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού

Σας βοηθάμε να δείτε τη μεγάλη εικόνα. Ποιο είναι το πραγματικό κόστος της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για τον οργανισμό σας; Πώς συγκρίνεστε με τους ανταγωνιστές σας; Είναι η δομή σας ευθυγραμμισμένη με τους επιχειρηματικούς σας στόχους;

Οι σύμβουλοι μας βρίσκουν τρόπους ώστε να εστιάσουν την ενέργεια και τους πόρους σας στα σημαντικότερα θέματα ανθρώπινου δυναμικού τα οποία προωθούν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Σας βοηθάμε να:

  • Βεβαιωθείτε ότι οι αποφάσεις σχετικά με το κόστος της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού είναι ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της εταιρίας και μεγιστοποιούν την επιθυμητή απόδοση.
  • Εντοπίστε τις ευκαιρίες για καλύτερη εκτέλεση των λειτουργιών της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη ποιότητα.
  • Μετατρέψετε την οργανωτική δομή και τις διαδικασίες της διεύθυνσης ώστε να ενισχυθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι.
  • Σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε στρατηγικές και τακτικές υλοποίησης.
  • Δημιουργήσετε συστήματα μέτρησης ώστε να εκτιμήσετε και να ορίσετε την μελλοντική κατεύθυνση της οργάνωσης της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.

Ανακαλύψτε το πραγματικό κόστος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το HR Analyzer μετράει το πραγματικό κόστος της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού και ευθυγραμμίζει τους πόρους με την στρατηγική του οργανισμού σας, εντοπίζοντας τις αντιπαραγωγικές πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι οι εργασίες εκτελούνται στο σωστό εργασιακό επίπεδο, και παρέχοντας επιχειρήματα για την εφαρμογή εναλλακτικών μοντέλων υλοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβουλευτική αποτελεσματικότητας ανθρώπινου δυναμικού επικοινωνήστε μαζί μας.