Έρευνα 2021 για την Οικονομική Ευεξία και Χρηματοοικονομική Παιδεία στην Κύπρο

Η πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις για την ανθεκτικότητα του εργατικού δυναμικού με τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί, στην Κύπρο και το εξωτερικό. Η οικονομική αβεβαιότητα έφερε σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική ευεξία των εργαζομένων, σε μια εποχή που η παροχή επαρκών παροχών συνταξιοδότησης (και υγειονομικής περίθαλψης) από τους εργοδότες παγκοσμίως απειλείται όλο και περισσότερο. Η εξάρτηση των επιχειρήσεων σε ένα υγιές εργατικό δυναμικό με οικονομική ευεξία είναι πλέον εμφανής και η στρατηγική επένδυση στην ευημερία του εργατικού δυναμικού είναι μέρος της επιτυχημένης λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

Η Έρευνα του 2021 της AON για την Οικονομική Ευεξία και Χρηματοοικονομική Παιδεία στην Κύπρο, που διενεργήθηκε από την Pulse Market Research και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2021, σχεδιάστηκε ώστε να καταγράψει σημαντικές πτυχές της οικονομικής ευεξίας και χρηματοοικονομικής παιδείας του εργατικού δυναμικού στην Κύπρο.

Σε επίπεδο γνώσεων, 51% των ερωτηθέντων παρουσιάζει χαμηλή χρηματοοικονομική παιδεία, κάτι το οποίο είναι εντονότερο στις πιο νεαρές ηλικιακές ομάδες και στις ομάδες με χαμηλότερα εισοδήματα. Ψηλότερη χρηματοοκονομική παιδεία σχετίζεται με περισσότερη άνεση στις επενδυτικές αποφάσεις, με ποσοστό μόλις 29% να δηλώνει ότι νιώθει άνετα να παίρνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις.

Η πιο συχνή οικονομική ανησυχία η αποταμίευση για το μέλλον, ενώ οι προτεραιότητες για αποταμίευση είναι η δημιουργία ταμείου έκτακτης ανάγκης και τα έσοδα κατά την συνταξιοδότηση. Αποθαρρυντικά όμως είναι το γεγονός ότι 60% των ερωτηθέντων δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει να αποταμιεύουν για την συνταξιοδότηση τους, καθώς και το 42% που θεωρούν ότι είναι αδύνατο να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία που επιθυμούν.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι χρειάζονται καθοδήγηση σχετικά με την αποταμίευση για τους μακροπρόθεσμους τους στόχους, όπως η συνταξιοδότηση.

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση μπορεί να θέσει ζωτικά θεμέλια για τη μελλοντική ευημερία των ανθρώπων, βοηθώντας τους να διαχειριστούν τα οικονομικά τους, διδάσκοντάς τους για κινδύνους και εν τέλει, προσβλέποντας στην αναβάθμισης της οικονομικής τους ευεξίας. Η χρηματοοικονομική παιδεία, πολύ απλά, είναι προϋπόθεση για την οικονομική ελευθερία.

Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες

Το εργατικό δυναμικό των οργανισμών αποτελείται από ανθρώπους με μοναδικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες. Η συλλογή και ανάλυση στοιχείων του προσωπικού, μπορεί να βοηθήσει τους εργοδότες στο σχεδιασμό προγραμμάτων οικονομικής ευεξίας ώστε να δημιουργήσουν ένα πιο παραγωγικό περιβάλλον και να ενισχύσουν την χρηματοοικονομική παιδεία των εργαζομένων τους. Χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες συγκρίσεις και δείκτες αναφοράς για τον τομέα τους, οι εργοδότες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το προφίλ οικονομικής ευεξίας του εργατικού τους δυναμικού. Η παρακολούθηση των γενικών τάσεων ως μέτρο σύγκρισης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, όμως λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών του κάθε εργατικού συνόλου, μόνο μια ολοκληρωμένη και σε εις-βάθος ανάλυση θα αναδείξει τις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ευεξία του προσωπικού του. Η ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει μελετώντας υφιστάμενες πληροφορίες εργαζομένων ή διεξάγοντας μια έρευνα μεταξύ των εργαζομένων.

Η ανάλυση αυτή μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και σε άλλους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. Για παράδειγμα, η εξάλειψη του χάσματος των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων αποτελεί προτεραιότητα για πολλούς οργανισμούς που προσβλέπουν σε αξίες όπως η διαφορετικότητα, ισότητα και ευρεία συμπερίληψη, στο εργατικό τους δυναμικό. Γνωρίζοντας τις διαφορές στο προφίλ της οικονομικής ευεξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και διαφορετικών φυλών, οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες λύσεις για αυτά τα θέματα. Επίσης, οι οργανισμοί μπορούν να ελέγξουν πόσο προετοιμασμένοι είναι οι εργαζόμενοι τους για συνταξιοδότηση με βάση το φύλο ή την φυλετική καταγωγή ή τη βαθμίδα, ώστε να εναρμονίσουν τις λύσεις τους προωθώντας παράλληλα την διαφορετικότητα, ισότητα και ευρεία συμπερίληψη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα του 2021 μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Σύνοψη Έρευνας στην Ελληνική

Για να αναλύσετε το επίπεδο οικονομικής ευεξίας και χρηματοοικονομικής παιδείας του προσωπικού σας επικοινωνήστε με το σύμβουλο σας στην Aon.

Επιστροφή στα Νέα