Μεταρρύθμιση των Ταμείων Προνοίας το 2022

Πολύ-Επιχειρησιακά Ταμεία Προνοίας αναμένεται να καταστούν ένας από τους κυριότερους μηχανισμούς συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών παροχών στη Κύπρο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – 14 Φεβρουαρίου 2022 – Καθώς το συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό σύστημα της Κύπρου πρόκειται να αλλάξει εντός των επόμενων λίγων ετών, πολλοί εργοδότες και διαχειριστικές επιτροπές αναζητούν νέους τρόπους διαχείρισης των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν το κόστος και να μετριάσουν τους νέους κινδύνους που εμφανίζονται.

Εξηγούμε πιο κάτω γιατί τα Πολύ-Επιχειρησιακά Ταμεία Προνοίας γίνονται μια ελκυστική επιλογή για τους εργοδότες που θέλουν μια καλύτερη συνταξιοδοτική λύση τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τον οργανισμό τους. Από το μειωμένο επενδυτικό και λειτουργικό κόστος και τα πρότυπα επαγγελματικής διακυβέρνησης έως την επικοινωνία μελών υψηλότερης ποιότητας, τα Πολύ-Επιχειρησιακά Ταμεία ξεκλειδώνουν νέες ευκαιρίες καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να συμμορφωθούν με τη νέα νομοθεσία.

Το συνταξιοδοτικό τοπίο της Κύπρου πρόκειται να μεταμορφωθεί τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, καθώς οι εργοδότες και οι διαχειριστικές επιτροπές συμφιλιώνονται με τις πιο σημαντικές αλλαγές στο χώρο των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ταμεία Προνοίας) που αλλάζουν ουσιαστικά. Για πολλούς εργοδότες και Ταμεία, οι πρόσθετες απαιτήσεις διακυβέρνησης που επιβάλλονται είναι πιθανό να οδηγήσουν τους περισσότερους να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μεγάλης κλίμακας συγχωνεύσεις μικρότερων Ταμείων σε μεγαλύτερα Πολύ-Επιχειρησιακά Ταμεία Προνοίας.

Ο εξέλιξη του τρόπου διοίκησης των Ταμείων Προνοίας στη Κύπρο ήταν αργή για πολλές δεκαετίες. Η αυτό-διαχείριση Ταμείων – διοίκηση, γραμματεία, θεματοφυλακή, επενδυτική λειτουργία, στρατηγική – είναι αρκετά σπάνια αυτές τις μέρες με πολλά Ταμεία να έχουν ήδη προχωρήσει σε κάποιας μορφής ανάθεση σε τρίτους ορισμένων ή όλων αυτών των λειτουργιών.

Με την άφιξη της νέας νομοθεσίας, πολλά Ταμεία γρήγορα μεταναστεύουν σε μεγαλύτερα Πολύ-Επιχειρησιακά Ταμεία Προνοίας που αναμένεται να καταστούν ένας από τους κυριότερους μηχανισμούς συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών παροχών στη Κύπρο.

Αυτή η τάση αντανακλά παρόμοιες τάσεις παγκοσμίως —όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, που έχουν ευρέως παρόμοια συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα όπως στη Κύπρο, όπου ενοποίηση της αγοράς και τα Πολύ-Επιχειρησιακά Ταμεία αντικαθιστούν γρήγορα τις παραδοσιακές προσεγγίσεις στη λειτουργία Ταμείων Προνοίας.

Τι είναι τα Πολύ-Επιχειρησιακά Ταμεία Προνοίας;

Ένα κύριο Πολύ-Επιχειρησιακό Ταμείο είναι ένα ενιαίο ταμείο, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί μη συνδεδεμένοι εργοδότες. Το Πολύ-Επιχειρησιακό Ταμείο το διαχειρίζεται για λογαριασμό των μελών ένα όργανο διοίκησης που είναι ανεξάρτητο από τους εργοδότες και έχει την ευθύνη διαχείρισης του Ταμείου με ευθύνη για όλη τη διακυβέρνηση, τη συμμόρφωση, την επενδυτική στρατηγική, την επιλογή διαχειριστών επενδύσεων και τη παρακολούθηση καθώς και την παράδοση εργαλείων επικοινωνίας προς τα μέλη.

Σημαντικό, όμως, είναι ότι ο κάθε εργοδότης διατηρεί πλήρη ευελιξία στο στρατηγικό σχεδιασμό των παροχών για το δικό του σχέδιο – συμπεριλαμβανομένου του ποιος δικαιούται να ενταχθεί στο σχέδιο, τα ποσοστά εισφορών και τις προυποθέσεις λήψης των ωφελημάτων, εντός του νομικού πλαισίου. Οι εργοδότες μπορούν επίσης να συνεργαστούν με το πάροχο για τη δημιουργία εξατομικευμένων εργαλειών επικοινωνίας για τους υπαλλήλους τους.

Τι οδηγεί στη ενοποίηση σε Πολύ-Επιχειρησιακά Ταμεία Προνοίας;

Η Κύπρος βρίσκεται σε ιδανική θέση για να επωφεληθεί από κινήσεις προς ενοποίηση του συμπληρωματικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Έχουμε ένα από τον υψηλότερο αναλογικά με το μέγεθος μας, αριθμό Ταμείων στην ΕΕ, με την Εποπτική Αρχή να μην μπορεί ενεργά να επιβλέπει αυτόν τον αριθμό ταμείων.

Τα Πολύ-Επιχειρησιακά Ταμεία Προνοίας προσφέρουν μια αποτελεσματική λύση σε αυτή τη τάση ενοποίησης. Τα Πολύ-Επιχειρησιακά Ταμεία δεν είναι απλώς μια λύση στην αναμενόμενη αύξηση του κόστους συμμόρφωσης που συνδέεται με τη νέα νομοθεσία. Είναι επίσης εξαιρετικά ελκυστικά επιλογή για τους εργοδότες και τους εργαζομένους τους που πολύ απλά θέλουν μια καλύτερης προστιθέμενης αξίας συνταξιοδοτική ρύθμιση για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Μέσα από την εργασία μας με ορισμένους από τους κορυφαίους εργοδότες της Κύπρου, αντιλαμβανόμαστε ότι οι εργοδότες αναζητούν συνταξιοδοτικές λύσεις υψηλής ποιότητας που προσφέρουν εξαιρετική δέσμευση και επικοινωνία για τα μέλη, επενδύσεις αιχμής και βελτιωμένη αποτελεσματικότητα κόστους.

Σαν μια ενοποιημένη λύση, τα Πολύ-Επιχειρησιακά Ταμεία Προνοίας προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα συμπεριλαμβανομένων:

  • Πρόσβαση σε οικονομίες κλίμακας, που μειώνει τις επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες για τα μέλη και εργοδότες
  • Επαγγελματική επενδυτική διαδικασία συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και διαχειριστές επενδύσεων που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη να προσαρμόσουν τον ατομικό τους λογαριασμό στις προτιμήσεις τους
  • Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας τεχνικές επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας μια σειρά μέσων, με σχετικό, στοχευμένο περιεχόμενο για την υποστήριξη των μελών καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους ώστε να μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για το οικονομικό τους μέλλον
  • Απελευθέρωση χρόνου από στελέχη του εργοδότη ώστε να μπορούν να εστιάσουν στην εταιρική τους στρατηγική
  • Μια υψηλής ποιότητας και οικονομικά αποδοτική λύση βοηθά με τους σχεδιασμούς για το εργατικό δυναμικό – όπως η προσέλκυση και η διατήρηση του προσωπικού, αλλά δίνει και τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα λόγω βελτίωσης των αποτελεσμάτων
  • Επαγγελματική διακυβέρνηση για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων
  • Μελλοντική ετοιμότητα για προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις και καινοτομία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την www.aonsolutions.com.cy και το https://map.fund/ ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Επιστροφή στα Νέα